Scroll

Visie

NOVIUS is toegespitst op zakelijke juridische begeleiding van ondernemingen, voornamelijk op vlak van (internationaal) fiscaal recht, vennootschapsrecht, intellectueel eigendomsrecht en vermogens- en successieplanning.

 

In deze domeinen biedt NOVIUS een volledige juridische dienstverlening en ondersteuning, op maat van haar cliënten en met respect voor hun specifieke noden voor een betere business. NOVIUS draagt daarbij bijzondere zorg voor kwaliteitsvol en oplossingsgericht advies.

 

NOVIUS is vooral een adviespraktijk, maar behandelt eveneens een geselecteerd contentieux indien nodig. De professionele hoedanigheid als advocaat maakt het daarbij mogelijk de cliënt te begeleiden op elk niveau van juridische dienstverlenging aan ondernemingen.

 

NOVIUS moedigt onderhandelingen en bemiddelingen aan, en begeleidt haar cliënten hierbij met de nodige kennis inzake conflictoplossing en communicatie en met de nodige professionele ervaring inzake bemiddeling en onderhandelingstechnieken.

 

Werkvelden

Fiscale Dienstverlening

Inzake fiscaliteit biedt NOVIUS u een volledige juridische dienstverlening en ondersteuning inzake fiscaalrechtelijke vragen, zowel op vlak van de directe als de indirecte belastingen, zowel met voorafgaand advies als bij behandeling van betwistingen in administratieve dan wel gerechtelijke fase.

 

Voor ondernemingen levert NOVIUS tevens advies inzake herstructureringen, investeringen of andere projecten. Voor ondernemers verstrekt NOVIUS daarnaast bovendien advies inzake vermogens- en successieplanning.

 

NOVIUS adviseert niet enkel, doch begeleidt u ook effectief bij de uitvoering van projecten, en doet daarvoor indien nodig beroep op een netwerk van gespecialiseerde professionals, notarissen, accountants, fiduciair gemandateerden, revisoren, etc., zowel in binnen- als buitenland.

 

 

Vennootschapsrechtelijke dienstverlening

 

Met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke aspecten van ondernemingen begeleidt en ondersteunt NOVIUS u in elke fase van het vennootschapsleven, gaande van oprichtingen van vennootschappen tot ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Zo ondersteunt NOVIUS u onder meer bij de keuze van de rechtsvorm, uw verplichtingen inzake “corporate governance”, de regeling van aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheid, de voorbereiding en organisatie van overnames, fusies en splitsingen, en tal van andere uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt.

 

NOVIUS heeft ook een bijzondere interesse en expertise inzake de regeling van de specifieke gemengde problematiek van familiale ondernemingen. Naast advies kan u ook rekenen op een praktische begeleiding, indien nodig met behulp van gespecialiseerde professionals uit ons netwerk, zowel in binnen- als buitenland.

 

 

Dienstverlening inzake Intellectueel Eigendomsrecht
 

NOVIUS adviseert en begeleidt u inzake bescherming van uw intellectuele eigendom, met name op vlak uw merkenrechten, uw recht op handelsnaam, uw auteursrechten en naburige rechten en uw octrooirechten.

 

Deze dienstverlening omvat zowel begeleiding voor het aanvragen van merken en octrooien, als adviesverlening omtrent de omvang van uw intellectuele rechten en bijstand m.b.t. administratieve en gerechtelijke procedures dienaangaande.

 

 

Overige juridische dienstverlening
 

NOVIUS biedt u tot slot de nodige professionele ondersteuning met betrekking tot alle mogelijke juridische aspecten waarmee u of uw onderneming te maken krijgt. Zo onder meer met betrekking tot het voeren of begeleiden van onderhandelingen van allerhande zakelijke overeenkomsten of rechtshandelingen, gaande van contracten bij een nieuwe investering, distributie-overeenkomsten, overeenkomsten van ter beschikking stelling van activa, etc., tot opzegging van overeenkomsten met derden.

 

Vanzelfsprekend biedt NOVIUS u terzake evenzeer een volledige juridische dienstverlening.

Advocaten

Meester
DIRK MERCKX
partner
Meester
MICHAEL BOUDRY
partner
Meester
RONALD PARYS
advocaat
Meester
MARTINE EULAERTS
advocaat
Meester
DORIEN AVAUX
advocaat
Meester
TOON PROOST
advocaat
Meester
MARTINE EULAERTS
advocaat
Meester
TIM RASSAERTS
advocaat
Meester
PIETER-JAN DECOCK
advocaat
Meester
RUTGER BELSACK
advocaat
Meester
LINDSAY BASSENS
advocaat
Meester
MAUREEN DENEEF
advocaat
Meester
NATHALIE CZESTOCHOWSKI
advocaat
CHLOE AGNEESSENS
boekhoudkundige

Contact

Mevrouw
VANESSA VAN CAMPENHOUT
central office manager

Kantoor Sint-Pieters-Leeuw:

Victor Nonnemanstraat 15 B

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

T: +32 (0)2 344 44 45 

F: +32 (0)2 344 44 47

info@novius.be

 

Kantoor kortrijk:

Brugsesteenweg 253

8500 Kortrijk 

T: +32 (0)56 28 80 81 

F: +32 (0)56 28 80 82

info@novius.be